Sunday, February 22, 2009

основните принципи

Съставен от духа и съзнанието
този бокс се нарича бой със сянката.
С прости истини - лесни за разбиране,
той е едновременно и интересен, и просвещаващ.
Той няма метод и същевременно има всеки метод,
защото в бокса всички методи са безполезни.
С дълбоките си знания, ти помага
да формираш характера си,
възпитава те във вяра, чувство за справедливост,
доброжелателност и смелост,
Движейки се от естествена сила,
ти си силен като дракон.
Вдишвайки и издишвайки естествено и тих,
ти усвояваш механизма на всички движения.
Не бъди нито твърде близко,
нито твърде отдалечен от останалите,
показвай им любезност, скромност и уважение.
Възползвай се от силата на Вселената
и пренеси инстинктивните си способности
в цялата игра.
Стой в центъра държейки ключа,
действувай според обстоятелствата без правила.
Когато очите ти не виждат нищо
и ушите ти чуват само звука на дишането ти,
ти управляваш съзнанието си и
регулираш нервната си система.
В движението си като ядосан тигър.
В тишината си като спящ дракон.
Изражението ти е страшно, като това на леопард.
Силата ти е мощна като тази на носорог.
Запазвайки божествената мъдрост,
състоянието на медитация,
ти си готов да действуваш
във всички възможни ситуации.

практикуването на бокса със сянката

В практикуването на бокса със сянката ученикът трябва да си представя, че е заобиколен, на разстояние от 3 до 7 фута от смъртни врагове, с мечове и копия, от отровни змии и диви зверове и всички те се приближават до него за да се бият на живот и смърт. Затова той трябва да се приготви за боя с неукротим дух. Това се днарича "а търсиш същественото в несъщественото". Когато наистина се сблъска с опасни врагове той просто действува, като че ли е на безлюдна земя и така постига несъщественото от същественото. това може да бъде овладяно само чрез интуитивно възприятие и упорито усъвършенствуване. Същността на това развитие е да търсиш сходството по скоро в духа а не във външността, да освободиш съзнанието си от пречките и да се облекчиш от всичко.

Sunday, January 4, 2009

Петте подхода при стратегията

Кой би могъл да разбере методите и подходите на Мусаши? Който се е ровил или преминал през различните училища и бойни техники. Може би трябва да се има предвид, че разбирането зависи от нивото на интерпретация. Само този, който осъзнава, че думите на Мусаши са резултат от опита на човек изправял се срещу смъртта не един път, и не един път преживял всеки един елемен на Стратегията на водене на битка с противник.
Колкото повече елементи от тази Стратегия е преживял лично интересуващия се, толкова повече смисъл ще схване зад думите на Мусаши, толкова по-високо ще бъде равнището на неговото разбиране на Го Рин Но Шо.

Духът - центриран и безпристрастен

Ако духът ти е центриран, той е безпристрастен. Ако е безпристрастен, той е центриран. Щом е изпълнено едното от условията, другото автоматично го следва. Има най-различни техники за центриране. Центърът на човешкото тяло е в коремната област /хара или танден/ под пъпа, практически съвпада с центъра на тежестта.
Практикуват се техники на медитация, при които коремното дишане е съчетано с насочване на вниманието към коремната област.
Най-лесно е да се започне в седящо положение - лотос - позата на Буда. В Китай са разработени и различни изправени стойки, при които човек е изправен в цял ръст. Но най-трудно е да оставаш непрекъснато центриран по време на движение. Бойната стойка е всъщност техниката за концентриране в хара.

ин йо

Японското название на китайските понятия ин и ян. Това са двете противоположни начала в природата. Те са и в основата на таоистката философия. Най-общо това са двете състояния на енергията. Това противоположностите ян и ин, плюс и минус, светло и тъмно, мъжко и женско, топло и студено, бяло и черно, твърдо и меко и т.н. Всяко нещо, всяка ситуация всяка техника е комбинация от ин и ян в някакво състояние.
Мусаши описва различни видове техники, подходи, удари, стойки и т.н. Те разкриват изключително майсторство в овладяване на Ки. За да бъдат техниките ефективни, във всеки момент воинът трябва да е центриран. Това означава Ки да бъде в хара - коремната област, където е естественият резервоар на енергията. Тялото трябва да се разглежда единствено като проводник на ки, затова не е толкова съществена видимата, външната разлика в положението и движението на тялото при различните техники. Съществено е състоянието и приложението на ки за всяка една техника. Тялото следва ки а ки следва Шин. Тъй като водата е подходящ символ за ки - Мусаши избира да опише всичко това във свитъка Вода.

празнота

пръстенът се затваря. начало и край - краят се слива с началото.

земя

Го Рин Но Шо. Самият Мусаши е непреклонен и един от най-силните за времето си войни но поведението му е изпълнено със смирение и вътрешно достойнство. Мусаши е обявен за кенсей - войн-светец.
Ето какво определение дава Мусаши на термина тяло като скала:
Веднъж задали въпрос на Мусаши, какво е това тяло като скала. Мусаши отговорил: Повикайте моя ученик Терао Рюма Суке. И когато Терао се появил, Мусаши му заповядал да се самоубие чрез харакири. Терао бил готов да стори това, но Мусаши го спрял и отвърнал: Ето това е тяло като скала.