Sunday, February 22, 2009

основните принципи

Съставен от духа и съзнанието
този бокс се нарича бой със сянката.
С прости истини - лесни за разбиране,
той е едновременно и интересен, и просвещаващ.
Той няма метод и същевременно има всеки метод,
защото в бокса всички методи са безполезни.
С дълбоките си знания, ти помага
да формираш характера си,
възпитава те във вяра, чувство за справедливост,
доброжелателност и смелост,
Движейки се от естествена сила,
ти си силен като дракон.
Вдишвайки и издишвайки естествено и тих,
ти усвояваш механизма на всички движения.
Не бъди нито твърде близко,
нито твърде отдалечен от останалите,
показвай им любезност, скромност и уважение.
Възползвай се от силата на Вселената
и пренеси инстинктивните си способности
в цялата игра.
Стой в центъра държейки ключа,
действувай според обстоятелствата без правила.
Когато очите ти не виждат нищо
и ушите ти чуват само звука на дишането ти,
ти управляваш съзнанието си и
регулираш нервната си система.
В движението си като ядосан тигър.
В тишината си като спящ дракон.
Изражението ти е страшно, като това на леопард.
Силата ти е мощна като тази на носорог.
Запазвайки божествената мъдрост,
състоянието на медитация,
ти си готов да действуваш
във всички възможни ситуации.

No comments:

Post a Comment